Navigáció
Hírek és események

Levélcím: 9002 Győr, Pf. 92.

Telefon: +36-96-418-244 / 6203

Fax: +36-96-507-940

E-mail: info@gyoriszuleszet.hu

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

Alapítvány

A Szülészeti Osztály munkájának, a tárgyi feltételek javítása céljából létrehozott alapítvány főbb adatai (alapító okirat kivonata):

Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalombiztosítás, az önkormányzatok, az egészségügyi kormányzat nem képes fedezni az egészségügy alapvető anyagi igényeit sem. Miközben az egészségügyi szolgáltatások színvonala az orvosi műszerek, az irodatechnikai berendezések óriási fejlődése után mind szakmailag, mind dokumentációs vonatkozásban hatalmasat emelkedett világszerte, addig Magyarországon az ismert okok folytán ezt követni nem tudjuk. Ezért szükségessé vált minden lehetséges forrás felkutatása és felhasználása az egészségügyi ellátás színvonalának emelése, de legalábbis fenntartása érdekében.

Az alapítvány neve: "A GYŐRI SZÜLÉSZETÉRT"
Az alapítvány székhelye: 9023 Győr, Magyar u. 8.
Az alapítvány jogállása: az alapítvány jogi személy.

Adószámunk:
18531668-1-08

Az alapítvány céljai:

Az alapítvány jellege:
Nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet csatlakozhat, amennyiben azt támogatni kívánja. Az alapítványhoz csatlakozni pénz befizetésével, eszközök átadásával, szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával lehet. Csatlakozás esetén a felajánlásokról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról az alapítvány kezelő szerve dönt.

Az Alapítvány elsősorban a Petz Aladár Megyei Kórház Szülészeti Osztály fejlesztésére, orvosainak szakmai fejlődésére fordítható. Ezen kívül az alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó propagandatevékenység finanszírozható.

Az alapítvány szervezete és működése
Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, mely három tagból áll. A kuratórium tagjai saját, az alapítvány működésével összefüggő tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Határozatképes, ha minden kuratóriumi tag jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium ezen kívül maga állapítja meg működését, alakítja ki szervezeti és működési szabályait. A kuratóriumi tagok megbízása visszahívásukig tart.

Az alapítványt, mint jogi személyt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén a kuratórium eseti jelleggel bármely tagját meghatalmazhatja a képviselet jogával, írásos meghatalmazásban rögzítve a képviselet eseteit, módját és esetleges korlátait. A kuratórium legalább évenként egyszer beszámol az alapítóknak az alapítványi vagyon felhasználásáról, az alapítvány céljainak megvalósuláráról, a kuratórium munkájáról.